Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko

BavorskoProgram je zaměřen na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí.

Více základních informací naleznete:

Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko

Soubory ke stažení:

ZIP Mapa - Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko [.zip; 759KB]

Ostatní přeshraniční spolupráce:

Programy Cíle 3
Loga Cíl 3 Podpora projektů přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce.
Logo EUSF
Spolufinancováno z prostředků EU - fondu ERDF
Copyright © 2008-2009 CRR ČR. Všechna práva vyhrazena
Vytvořil: Menef s.r.o.