Historie

Evropská unie podporuje územní spolupráci svých členských států již od roku 1990. Tehdy byla vyhlášena Iniciativa Společenství Interreg, která byla zaměřena na přeshraniční spolupráci. Tato iniciativa se v období 1990-1993 velice osvědčila a v následujícím období 1994-1999 byla rozšířena. Vedle přeshraniční spolupráce (Interreg IIA) byla zavedena možnost spolupráce v rámci energetických sítí (Interreg IIB) a v územním rozvoji (Interreg IIC). V letech 2000-2006 bylo zavedeno uspořádání přeshraniční spolupráce (Interreg IIIA), nadnárodní spolupráce (Interreg IIIB) a meziregionální spolupráce (Interreg IIIC). Důležitost spolupráce mezi státy se projevila v plánování dalšího období (2007-2013), kdy se územní spolupráce stala samostatným cílem politiky soudržnosti Evropské unie.

Programy Cíle 3
Loga Cíl 3 Podpora projektů přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce.
Logo EUSF
Spolufinancováno z prostředků EU - fondu ERDF
Copyright © 2008-2009 CRR ČR. Všechna práva vyhrazena
Vytvořil: Menef s.r.o.