Evropská územní spolupráce 2007 – 2013

Přeshraniční spolupráce

Programy přeshraniční spolupráce, jak sám název napovídá, jsou programy podporující spolupráci subjektů (neziskových) z území NUTS III přiléhajících ke státní hranici s obdobnými subjekty z druhé strany hranice. Programy se netýkají Středočeského kraje a Prahy. Podrobné informace o všech pěti programech, kterých se ČR účastní naleznete na následujících www stránkách.

Mapa Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

Soubor ke stažení: ZIP Mapa ke stažení [.zip; 970KB]

Nadnárodní spolupráce

CENTRALProgram Nadnárodní spolupráce je rozdělen do několika zón. Česká republika náleží do zóny "Střední Evropa" spolu s Rakouskem, východní částí SRN, Maďarskem, severní částí Itálie, Polskem, Slovenskem, Slovinskem a částí Ukrajiny. Program podporuje přenos zkušeností mezi veřejnými orgány a institucemi veřejnoprávního charakteru zejména v oblasti inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionu.
Blíže o programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa na www.central2013.eu.

Meziregionální spolupráce (INTERREG IVC)

INTERREGProgramu INTERREG IVC se mohou účastnit subjekty ze všech 27 členských států a také subjekty z Norska a Švýcarska. Program je zaměřen na zvýšení efektivity politiky regionálního rozvoje prostřednictvím výměny zkušeností a společným rozvojem nástrojů regionální politiky.
Blíže o programu INTERREG IVC na www.interreg4c.eu.

ESPON 2013

EPSONProgram ESPON je určen pro všechny členské státy EU, Norsko, Švýcarsko a pro státy, které se o členství v EU ucházejí. Program ESPON je zaměřen na podporu výzkumu v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje.
Blíže o programu ESPON 2013 na www.espon.eu.

Programy Cíle 3
Loga Cíl 3 Podpora projektů přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce.
Logo EUSF
Spolufinancováno z prostředků EU - fondu ERDF
Copyright © 2008-2009 CRR ČR. Všechna práva vyhrazena
Vytvořil: Menef s.r.o.