Euroregiony

Euroregiony (případně regionální sdružení obcí) jsou důležitým článkem přeshraniční spolupráce v České republice. V rámci programů přeshraniční spolupráce spravují prostředky (fondy) určené na projekty menších finančních objemů vždy v části území příslušného programu, Tyto fondy podporují především projekty prohlubující přímou komunikaci a kooperaci mezi obyvateli příhraničních regionů. Každé programové území je pro potřeby fondů rozděleno na několik částí a v každé z nich spravuje určený Euroregion (případně regionální sdružení obcí) přidělený fond. Do programů přeshraniční spolupráce jsou příhraniční regiony zapojeny takto:

Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko

Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko

Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko

Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko

Bližší informace o aktuálním stavu fondů naleznete na www stránkách příslušných euroregionů.

Programy Cíle 3
Loga Cíl 3 Podpora projektů přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce.
Logo EUSF
Spolufinancováno z prostředků EU - fondu ERDF
Copyright © 2008-2009 CRR ČR. Všechna práva vyhrazena
Vytvořil: Menef s.r.o.