Evropská územní spolupráce – Cíl 3

Dobrý den,
vstoupili jste na stránky, kde můžete získat základní informace:

  • o Evropské územní spolupráci, tzn. o Cíli 3 strukturálních fondů v období 2007 - 2013,
  • v jakých konkrétních programech se Cíl 3 dotýká České republiky,
  • a především o tom, kde lze získat podrobné informace o těchto programech.
Také zde naleznete základní informace o úkolech Centra pro regionální rozvoj ČR v programech Cíle 3.

Co je Evropská územní spolupráce?

Evropská územní spolupráce je třetím cílem politiky soudržnosti Evropské unie v letech 2007-2013. Jejím smyslem je posilování spolupráce místních a regionálních iniciativ s cílem podpořit územní rozvoj a přenos regionálního know-how a také podpora výzkumu. V období 2007-2013 jsou podporovány projekty přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce.

Programy Cíle 3
Loga Cíl 3 Podpora projektů přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce.
Logo EUSF
Spolufinancováno z prostředků EU - fondu ERDF
Copyright © 2008-2009 CRR ČR. Všechna práva vyhrazena
Vytvořil: Menef s.r.o.